Kutyatár - Mohács

Jelenleg 80 kutya várja leendő gazdiját!
Nagy szükségünk van kölyöktápra!
Bankszámlasz:
12077007-00124993-00100003
(IBAN: HU78 1207 7007 0012 4993 0010 0003)
Adószámunk:19026019 - 1 - 02

A Mohácsi Városszépítő- és Városvédő Egyesület 1984.-ben kezdte meg munkáját. Az alapítók a város épített-, szellemi-, és természeti örökségének megóvását, gazdagítását tűzték zászlajukra. Az egyesület tevékenysége az elmúlt évtizedekben sokat változott, és elmondható, hogy folyamatosan igazodott a tagok elképzeléseihez, igényeihez.
2002-ben kezdte meg a működését a Városszépítő Egyesület Állatvédő Tagozata. Az egyesületen belül a tagozat működése, finanszírozása teljesen független, önálló bankszámlával rendelkezik.
2002. október 3-án került átadásra az első, 20 kenneles menhelyünk, amit a tagozat saját erőből, rengeteg lakossági, vállalkozói támogatással hozott létre. Kezdeti lépéseinket Farkas Tamás (Misina) segítette. Kapcsolatunk azóta is fennáll.
A létesítmény megépítése után fordultunk először az önkormányzathoz segítségért. Ettől kezdve folyamatosan bővült az együttműködési kör. 2010 végére ez úgy alakult, hogy a működést kb. 50-50 %-ban finanszírozzuk. 2008-ban 25 évre szóló megállapodást kötöttünk. Kapcsolatunk az önkormányzattal példa értékű. Ezt példázza az is, hogy a város menhelyünk mellé rendelte a gyepmesteri telepet, s a komplexummal, és magával a gyepmesterrel is jó együttműködésben, szinte szimbiózisban tevékenykedünk az állatvédelmi célok megvalósítása érdekében.
2010. december 31-ig több, mint 1500 kutyát fogadtunk be (kizárólag csak kutyát tartunk). Állományi létszámunk folyamatosan nő. A növekvő létszám természetesen bővítést igényelt, amit részben kifutók építésével, részben új létesítményekkel oldottunk meg.
Jelenleg egy olyan beruházásunk van folyamatban, amit a Mars Magyarország Kft. Pedigree örökbefogadási programján nyert 2 millió forinttal kezdtünk el. Ennek keretében 10 kennel + kifutó és két raktár készül. Közel 4 millió forintból 2011. májusáig már elkészült a 10 kennel a kifutókkal, és egy raktár. A másik raktárra jelenleg is gyűjtünk.
2005. év végén kezdtünk el ivartalanítani. 2010. végéig több, mint 500 kutyát műttetünk meg. 20O8.tól szuka kutya csak ivartalanítva kerül ki, és ehhez ragaszkodunk fajtatiszta kan esetében is, valamint ha a leendő gazdánál már van szuka.
2oo4-től az egészségügyi ellátást Dr. Papp Ibolya mohácsi állatkórháza biztosítja. Ez a kapcsolat már szerződésben van rögzítve, amelyhez az önkormányzat is csatlakozott.
Dr. Kovács Mirella jegyző asszony és Dr. Papp Ibolya együttes erőfeszítése eredményeként 2008-tól a Mohácsi Kistérség (43 település) egész területén kötelező a kutyák mikro chippel történő ellátása.
Ennek megfelelően a menhelyre bekerülő kutyák - amennyiben chip nélküliek - az első orvosi vizsgálat alkalmával azonnal chipet kapnak. Így a menhelyen csak chippel ellátott kutyák tartózkodnak a központi nyilvántartásba (Petvetdata) regisztrálva.
Mint általában minden magyar menhely, mi is zsúfoltsággal és komoly anyagi gondokkal küzdünk. Ez elsősorban az élelmezés és a munkaerő biztosítás terén jelentkezik.
Fő bevételi forrásunk a SZJA 1-%-a, illetve a kapott adományok.

Névtelen utca 5
Mohács, 7700
Hungary