บ้านนก วิหารแดง สระบุรี

บ้านนก วิหารแดง สระบุรี
Wihan Daeng, 18150
Thailand